ASIS International er som navnet indikerer en international organisation hvilket betyder, at du har mulighed for at vælge mellem 2 medlemsskaber.

Medlemsskab af ASIS International er en betingelse for medlemskab af Chapter 228 Denmark.
Derfor skal du som det første indmelde dig i USA via den amerikanske hjemmeside: https://www.asisonline.org/Membership/join/Pages/default.aspx

 

Procedure ved medlemskab af ASIS International:
Når du har udfyldt skemaet på hjemmesiden og indbetalt dit kontingent til USA, vil USA behandle din ansøgning og sende dig en mail med dit medlemsnummer samt brugernavn og kodeord til den amerikanske hjemmeside.

Som medlem af ASIS International har du bl.a. disse muligheder og fordele: https://www.asisonline.org/Membership/join/Pages/Member-Benefits.aspx

 

Procedure ved medlemskab af Chapter 228 Denmark:
Du skal være medlem af det danske chapter for at kunne deltage i de danske medlemsarrangementer.  Du bliver medlem ved at sende en mail til kasserer@asisdanmark.dk med oplysninger om dit ASIS-medlemsnummer. Din ansøgning om medlemskab vil herefter blive sendt til bestyrelsen. Kan dit ønske efterkommes, vil du modtage en opkrævning via Paypal. Når din betaling er registreret, vil du få tilsendt brugernavn og kodeord til den danske hjemmeside.

Betingelserne for optagelse fremgår af vores forretningsorden https://www.asisdanmark.dk/asis-danmark/forretningsorden

Du skal være opmærksom på, at dette er proceduren for indmeldelse. Som medlem vil du fremadrettet skulle betale samlet for begge medlemsskaber via en opkrævning udsendt af chapter 228 Denmark i december måned.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte sekretæren sekretaer@asisdanmark.dk eller kassereren kasserer@asisdanmark.dk Du kan også ringe direkte til bestyrelsen – kontaktdata fremgår af https://www.asisdanmark.dk/bestyrelsen