Bestyrelsen i ASIS Denmark nedsætter udvalg efter behov. Bestyrelsen vil i alle udvalg have en repræsentant, der er ansvarlig for kontakten mellem udvalget og bestyrelsen.

Er du som medlem interesseret i et af de stående udvalgs arbejde, er du meget velkommen til at kontakte den ansvarlige for udvalget.

Det er vigtigt for foreningens virke, at så mange medlemmer som muligt bidrager med input til kommende arrangementer. For at dette sikres og at vore medlemsmøder kan fastholde den høje aktualitetsrate er det vigtigt, at du som medlem bidrager med forslag og gode ideer.

Gode ideer og forslag kan rettes til en hvilken som helst person fra bestyrelsen.