Referat medlemsmøde G4S 6. december 2016

43 deltagere, heraf 11 gæster, havde meldt deres ankomst til en spændende medlemsdag med overskriften “Outsourcing & Kultur” – Selve dagen startede med afholdelse af den årlige generaforsamling (se tidligere indlæg) hvorefter G4S indledte selve temadagen; Præsentation G4S – v/Steen Brahe Bonke, Director Strategic Solutions G4S har gennem generationer været det førende sikringsselsakb i Danmark…

Referat fra generalforsamlingen 2017

ASIS-Danmarks generalforsamling 6. december 2017 Dagsorden og referat: Valg af dirigent. Anette Hansen blev valgt som dirigent. Der var ingen kommentarer til dagsorden. Formandens beretning (bilagt i sin helhed er lagt under den lukket del af hjemmesiden). fremlagt af Formanden Steen B. Bonke Fremlæggelse af revideret regnskab, Jesper Florin fremlagde regnskabet (se vedlagte der er placeret…

Medlemsmøde den 14. maj

Kære medlemmer, Så er det tid til næste medlemsmøde i ASIS Danmark, mødet er den 14. maj kl. 10.00 – 14.30. vi skal denne gang besøge Eqinor i Kalundborg. Der er mulighed for som altid at medbringe en gæst eller to til mødet, dog skal disse tilmeldes samtidig med du selv tilmelder dig, så der kan…

Medlemsmøde ved Equinor den 14. maj

Tirsdag var vi 14 medlemmer af ASIS, der havde valgt at bruge dagen sammen hos Equinor raffinaderiet i Kalundborg. Det var yderst spændende at besøge en virksomhed, hvor sikkerhed og security er primære opgaver, der skal løses perfekt hvert eneste dag. Jan Stilling Sørensen havde en spændende fortælling omkring de strategiske beslutninger, som koncernen besluttede at…

Studiestilling i ASIS Danmark

ASIS Danmark har ca. 50 medlemmer som normalt deltager aktivt i foreningens aktiviteter over året, det danske chapter er en underafdeling af ASIS International som har mere end 36.000 medlemmer på verdensplan og er den største organisation for fagfolk med ansvar for sikring og sikkerhed, inklusive ledere og instruktører inden for området. Desuden bliver virksomhedslederne…